Sociaal jaarverslagen

Ieder jaar maakt Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land in samenwerking met de accountant een sociaal jaarverslag. Dit publiceren wij om een inkijk te geven in het beleid van het afgeronde jaar.