Bestuur en Ledenraad

De Ledenraad vormt samen met met het bestuur het hart van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. De Ledenraad bestaat samen met het bestuur uit minimaal 12 personen uit de regio. Zij vertegenwoordigen de bijna 18.000 leden. De raad komt regelmatig bij elkaar om de ontwikkelingen binnen en buiten de ledenvereniging te bespreken. Daarnaast zitten alle leden ook in een werkgroep: communicatie, activiteiten of het Stimuleringsfonds. Zo kunnen we onze diensten en services aanpassen op de vraag van onze leden.

Bestuur

Johan Goos

Voorzitter

Communicatie-commissie

Noordoostpolder

Jack Mulder


Penningmeester

Communicatie-commissie

Noordoostpolder
Nelly Oost

Nelly Oost

Secretaris

Commissie stimuleringsfonds

Urk

Jan Smit

Lid

Activiteitencommissie

Steenwijkerland
Albert Hilvers

Albert Hilvers

Lid

Bestuurder ZONL

Ledenraad

Annie Hoen

Communicatie-commissie

Noordoostpolder

Aly Steenbergen

Lid

Steenwijkerland
Chris Voor Den Dag

Chris voor den Dag

Activiteitencommissie
Stimuleringsfonds

Noordoostpolder
Baukje van Hes

Baukje van Hes

Activiteitencommissie

Steenwijkerland

Jenneke Bok

Activiteitencommissie

Noordoostpolder

Ap Vreeman

Communicatie-commissie

Noordoostpolder

Bestuursbureau

Gonny Schot

Verenigingsmanager

Ineke Stuurman

Ledenadministratie Financiële administratie