Dorpsbelang Creil bouwt aan een mooie ontmoetingsplek voor jongeren op het plein van de samenwerkingsschool in het dorp. Op de foto is al een prachtig klimrek te zien.

Op 16 december reikte Alie van Wijngaarden de cheque van € 1000,- uit voor dit project. ‘Met vereende krachten is gestart met het realiseren van een ontmoetingsplek voor name de jongere jeugd, mooi om te zien hoe dit al vorm krijgt. Een mooi initiatief dat wij als Stimuleringsfonds vanuit Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land graag ondersteunen,’ geeft Alie aan.