SC Espel kan in het laatste weekend van augustus 2024 een prachtige sportdag organiseren met de bijdrage van € 1000,- vanuit het Stimuleringsfonds van de Ledenvereniging.

De omnivereniging organiseert een grootse sportdag op de sportvelden van het dorp waarop jong en oud sportieve en zeker ook gezellige activiteiten kan doen. De activiteiten komen met name vanuit de diverse sportclubs die het dorp rijk is.

‘Een mooi initiatief ,sporten is gezond en een goed idee om elkaar als dorpsgenoten te ontmoeten,’ vertelt Alie van Wijngaarden van het Stimuleringsfonds over het project als ze de cheque aan Martijn Dekkers en Jos Bus overhandigt.