Johan Goos

Ledenvereniging Oude en Nieuwe land heeft een nieuwe voorzitter: Johan Goos. Hij volgt Jos Becker op per 1 september 2023. Johan: ‘Ik verheug me erop om leden uit alle hoeken van onze regio te ontmoeten en van elkaar te leren.’

Johan Goos is een naam met diepe wortels in de polder. Hij groeide op als boerenzoon in de Noordoostpolder en woont tegenwoordig in Emmeloord, samen met zijn vrouw. In het dagelijks leven werkzaam als teamleider bij het waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle en heeft er bijna 30 jaar in het openbaar bestuur opzitten bij onder andere de gemeenteraad en waterschapsbestuur.

Als vrijwilliger gaat Johan jaarlijks mee op bedevaart naar Lourdes, om mensen bij te staan op een bijzondere reis. ‘De ledenvereniging draait om klaarstaan voor elkaar, iets waar ik me sterk mee verbonden voel. Ik verheug me erop om leden uit alle hoeken van onze regio te ontmoeten en van elkaar te leren. Wat ik ook belangrijk vind, is om onze vereniging nog meer zichtbaar te maken voor de mensen die we nu (nog) niet genoeg bereiken. Jongeren en jongvolwassenen, bijvoorbeeld.’

Johan neemt het voorzitterschap over van Jos Becker. Jos trad in 2015 aan als voorzitter van de Ledenvereniging. Onder zijn voorzitterschap werd het aanbod voor leden aanzienlijk uitgebreid en laat hij een goede organisatiestructuur na. Naast uitleen van loophulpmiddelen werden er steeds vaker uitstapjes, voorstellingen en workshops voor leden van alle leeftijden aangeboden. Daarnaast is het Stimuleringsfonds opgericht, een onderdeel van de ledenvereniging dat jaarlijks meerdere initiatieven ondersteund die de leefbaarheid van wijken en dorpen vergroten .

‘Acht jaar is een mooie tijd en nu is het tijd voor verandering.Johan is de perfecte persoon om deze rol over te nemen en ik maak me geen zorgen om de toekomst. Ik ken zijn interesses, zijn ervaring en zijn drive. We hebben een goede club met bestuursleden en ledenraadsleden. Ik was ontzettend blij toen hij, ongeveer een jaar geleden zei dat hij erover na zou denken om bestuurslid te worden. Johan heeft ervaring met besturen, maar hij heeft ook een passie voor onze ledenvereniging.’