Ledenvereniging steunt lokale initatieven

Het Stimuleringsfonds van de Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land geeft zes lokale goede doelen uit de Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland elk een bijdrage van 1000 euro. Binnenkort reikt de Ledenvereniging de cheques uit aan de verschillende initiatieven uit onze regio.

Het gaat daarbij om bijdragen van ons Stimuleringsfonds voor:

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land wil de lokale kracht van Urk, Noordoostpolder en Steenwijkerland versterken, om zo samen een mooiere samenleving te bouwen. De Ledenvereniging steunt daarom lokale initiatieven en organiseert verbindende activiteiten en evenementen. De leden van de Leenvereniging krijgen bovendien korting op allerlei diensten in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen, de diëtist, zwangerschapsgym en de sportschool.

Stimuleringsfonds

Vanuit het Stimuleringsfonds steunt Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land maatschappelijke projecten die de leefbaarheid bevorderen in het werkgebied: de gemeenten Steenwijkerland, de Noordoostpolder en Urk. Het fonds is van en voor de bijna 19.000 gezinnen die lid zijn van de Ledenvereniging. Van de contributie gaat per gezin 50 cent per jaar naar het ondersteunen van mooie lokale initiatieven.

Drie keer per jaar bekijkt de commissie van het Stimuleringsfonds de binnengekomen aanvragen. De twee belangrijkste voorwaarden om voor een bijdrage in aanmerkingen te komen, zijn dat het een lokaal initiatief is, dat vernieuwend is en de samenhang in een dorp of wijk bevordert. Dit keer zijn er zes projecten uitgekozen die elk een bijdrage van 1000 euro ontvangen vanuit het Stimuleringsfonds van de Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land.