Jongerenproject Humanitas Noordoostpolder

Jongerenproject Match verbindt kinderen en jongeren in de Noordoostpolder met een jonge vrijwilliger. Samen werken ze aan meer zelfvertrouwen en het opbouwen van een sociaal netwerk. Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land ondersteunt dit project van Humanitas met een cheque van 1000 euro.

Alie van Wijngaarden overhandigde de cheque onlangs namens het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land aan Astrid de Vries van Humanitas. ‘Wij zijn heel blij met deze bijdrage aan ons jongerenproject’, zegt De Vries.

Jongerenproject

Project Match koppelt jonge vrijwilligers, de maatjes, aan kinderen en jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben. En zo grotere problemen te voorkomen. Er kunnen allerlei redenen zijn dat een kind of jongere de ondersteuning kan gebruiken. Bijvoorbeeld eenzaamheid, een lastige thuissituatie, problemen met schoolmotivatie of vrienden of een autistische stoornis of depressie. Kenmerkend voor het maatjescontact is gelijkwaardigheid, gezelligheid, laagdrempeligheid en vertrouwen.

Het maatje gaat met één keer per week met het kind of de jongere op stap. Samen werken ze bijvoorbeeld aan meer zelfvertrouwen en het opbouwen van een sociaal netwerk. De ondersteuning duurt ongeveer 1 jaar. Sinds de start in januari zijn er al aardig wat matches gemaakt.

Stimuleringsfonds voor leefbaarheid

Vanuit het Stimuleringsfonds steunt Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land maatschappelijke projecten die de leefbaarheid bevorderen in het werkgebied: Steenwijkerland, de Noordoostpolder en Urk. Het fonds is van en voor de bijna 19.000 gezinnen die lid zijn van de Ledenvereniging. Van de contributie gaat per gezin 50 cent per jaar naar het ondersteunen van mooie lokale initiatieven.

Drie keer per jaar bekijkt de commissie de binnengekomen aanvragen. De twee belangrijkste voorwaarden om voor een bijdrage in aanmerkingen te komen, zijn dat het initiatief vernieuwend is en de samenhang in een dorp of wijk bevordert.

Hier vind je meer informatie over het Stimuleringsfonds.