Buurtvereniging ‘Het Scheepstuig’ is trots op de nieuwe buurtspeeltuin achter de huizen van Het Roer, De Schroef en Het Ruim op Urk. Buurtbewoners organiseerden een jaar lang allerlei acties om geld in te zamelen voor de buurtspeeltuin. Dankzij de donatie van het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land konden twee zitbanken op het speelterrein worden geplaatst.

Babette Bakker, voorzitter van de buurtvereniging, was verheugd dat de aanvraag werd gehonoreerd. Eind november nam Hilde Zwaan namens de buurtvereniging de cheque van € 1.000,- in ontvangst, die uitgereikt werd door Nelly Oost van het Stimuleringsfonds.

Heb je ook een initiatief dat vernieuwend is en verbindend werkt in je dorp of wijk? Op deze website vind je alle informatie en voorwaarden om een aanvraag in te dienen.