Op dinsdag 25 juli jl. was Chris voor den dag in Belt-Schutsloot om daar de cheque ad. € 1.000,= uit te reiken aan dhr. Klaas Korthoef, penningmeester van genoemd dorpshuis.

Het actieve bestuur is voortvarend begonnen een aanbouw te realiseren zodat de keuken kan worden uitgebreid en opnieuw ingericht. 

Er is een eetclub actief die nu ééns per maand kookt voor met name oudere inwoners. Dit wil men uitbreiden met een tafeltje-dekje voorziening en eventueel het houden van workshops.

Sinds het vertrek van de supermarkt uit het dorp is het dorpshuis een steeds belangrijker rol gaan vervullen,  ook als ontmoetingsplek.

Het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Oude en Nieuwe land heeft dit initiatief graag ondersteund middels deze financiële toekenning.