Ledenvereniging is gestart met een Stimuleringsfonds. Maatschappelijke projecten of ideeën in de Noordoostpolder, Urk of Steenwijkerland kunnen uit dat fonds maximaal duizend euro krijgen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat het project vernieuwend is en de samenhang in een dorp of wijk stimuleert. “We hebben 22 duizend gezinnen die lid zijn. Van hun contributie gebruiken we vijftig cent per jaar om mooie initiatieven te steunen”, aldus Marry Gorte, voorzitter van de commissie die aanvragen beoordeelt.

Solidariteit
“Onze leden wonen in al die wijken en dorpen. Met dit fonds vloeit een deel van hun contributie terug in hun eigen gemeenschap.” Solidariteit is de basis van de ledenvereniging en dit fonds maakt dat herkenbaar. Marry Gorte: “Ik denk dat het een mooi instrument is om gemeenschapszin en leefbaarheid te stimuleren.”

Heel ingewikkeld hoeven de voorstellen niet te zijn. “Vernieuwend klinkt misschien wat zwaar. Als je op een mooie plek een bankje neerzet dat er nog niet was, is dat ook nieuw”, vertelt Marry Gorte. “Of denk aan de start van een breiclub in een dorp, een eetclub, een duofiets, het planten van een mooie boom of een sportinitiatief. Het brengt mensen bij elkaar, het vergroot het leefplezier. Dat vinden wij belangrijke onderwerpen en die willen we met dit fonds steunen.”

Heeft u een goed idee?
Laat het ons weten. Het Stimuleringsfonds kan ook uw project nét dat financiële steuntje in de rug geven om het te laten slagen. Meer informatie, de voorwaarden en een aanmeldingsformulier, vindt u op onze speciale pagina Stimuleringsfonds.