Ledenvereniging stimuleringsfonds november 2021

Het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land ondersteunt drie lokale goede doelen. De Blijf Mobiel Beurs (Steenwijkerland), ontmoetingsplek ENS&CO (Ens) en Philadelphia in Emmeloord krijgen ieder een cheque van 1.000 euro.

Zorgbus, plantenbakken en duofiets
De Blijf Mobiel Beurs is een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden in Steenwijkerland, en ontving 1.000 euro voor de zorgbus van de Technologie & Zorgacademie Twente. Studenten bedenken innovatieve producten. Zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen, of als extra hulpmiddel in het woonzorgcentrum.

ENS&CO gebruikt de cheque voor de aanschaf van verrijdbare plantenbakken in dorpshuis het Roefje in Ens. Een plek waar jong en oud elkaar ontmoet. Het gaat om dagbesteding van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, die vanaf 1 januari 2022 naar Het Roefje verhuist. De ruimte is al eerder bouwtechnisch aangepast, ook dankzij een bijdrage van 1.000 euro uit het Stimuleringsfonds.

Philadelphia in Emmeloord kreeg voor een aanhanger aan de duofiets 1.000 euro. Zo kan één begeleider nog twee extra mensen meenemen voor een ritje op de fiets. De fiets rouleert iedere week langs de verschillende locaties.

Stimuleringsfonds
Vanuit het Stimuleringsfonds steunt Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land maatschappelijke projecten die de leefbaarheid bevorderen in het werkgebied; Steenwijkerland, de Noordoostpolder en Urk. Het fonds is van en voor de bijna 19.000 gezinnen die lid zijn van de ledenvereniging. Van de contributie gaat per gezin 50 cent per jaar naar het ondersteunen van mooie lokale initiatieven.

Drie keer per jaar bekijkt de commissie de binnengekomen aanvragen. De twee belangrijkste voorwaarden om voor een bijdrage in aanmerkingen te komen, zijn dat het initiatief vernieuwend is en de samenhang in een dorp of wijk bevordert. Dit keer zijn er drie projecten uitgekozen die elk een bijdrage van 1000 euro ontvangen vanuit het Stimuleringsfonds van de Ledenverenging Oude en Nieuwe Land.

Over de ledenvereniging
Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land wil de lokale kracht van Urk, Noordoostpolder en Steenwijkerland versterken, om zo samen een mooiere samenleving te bouwen. De ledenvereniging steunt daarom lokale initiatieven en organiseert verbindende activiteiten en evenementen. Leden krijgen bovendien korting op allerlei diensten in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen, de diëtist, zwangerschapsgym en de sportschool.

Meer informatie over het Stimuleringsfonds.