Op woensdag 12 april 2023 reikte Marry Gorte de Cheque van € 1000,- van  Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land uit aan Open Kerk Doopsgezinde Gemeente Giethoorn. Zij vroegen dit geld aan voor de openstelling van de kerk en het toegankelijk maken van de nieuwe vaste tentoonstelling in de kerkzaal, leerkamer en Kerkenraadskamer. 

De kerk ligt aan de hoofdroute in het toeristische gebied van Giethoorn. De werkgroep wil met het project mensen de kerk in krijgen om iets te beleven van het bijzondere verhaal van de kerk in de Kop van Overijssel. Op deze manier wordt een mooi onderdeel toegevoegd aan het cultuur-historisch aanbod in het dorp.