Chris voor den Dag mocht 11 april namens Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land een cheque van het Stimuleringsfonds uitreiken.

De heer Bos, voorzitter van Alzheimer Trefpunt, nam de cheque van € 810,- in ontvangst. Het Alzheimer Trefpunt vroeg de financiële bijdrage aan voor de theateravond op 13 juni 2023. Chris voor den Dag vertelt: ‘Alzheimer Trefpunt streeft ernaar maandelijks een infoavond te houden voor mensen met dementie en hun naasten/ mantelzorgers. Elk van die avonden heeft een thema waarbij een (ervarings) deskundigen wordt uitgenodigd. Op 13 juni a.s. wordt een theateravond georganiseerd. Er zijn theaters die voor de doelgroep specifieke voorstellingen verzorgen. Echter, budget is dan vaak het probleem. Wij als Stimuleringsfonds Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land geven graag dat duwtje in de rug om de voorstelling mogelijk te maken.’