Ledenvereniging zoekt versterking

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land zoekt versterking: een bestuurslid en leden voor de ledenraad om precies te zijn. ‘Als bestuurslid denk je mee over de koers van onze vereniging. Daarnaast heb je ideeën over het betrekken van partners en het verzinnen van activiteiten voor onze leden’, aldus Jos Becker, voorzitter van de ledenvereniging.