De commissie van het Stimuleringsfonds is dit jaar goed begonnen. Chris voor den Dag reikte vanmorgen de cheque van € 1000,- uit aan de heren Verwer (niet op de foto), de Hamer en Balk. 

Dorpsbelang Kraggenburg heeft in het dorp onderzocht of er behoefte is aan een urnenmuur. In samenspraak met de gemeente is daarop een ontwerp gemaakt voor urnenmuur en een tuin eromheen. Ondertussen zijn de eerste stappen gezet. Er is voorzichtig een begin gemaakt met het “bouwrijp” maken van de plek waar de urnenmuur moet komen. Dit voorjaar hoopt men de werkzaamheden af te ronden. 

We wensen Kraggenburg veel succes met dit project!