Ledenraad

De Ledenraad vormt het hart van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. De Ledenraad bestaat uit minimaal 12 personen uit de regio. Zij vertegenwoordigen de bijna 18.000 leden. De raad komt regelmatig bij elkaar om de ontwikkelingen binnen en buiten de ledenvereniging te bespreken. Daarnaast ziet iedereen in een werkgroep: communicatie, activiteiten of het Stimuleringsfonds. Zo kunnen we onze diensten en services aanpassen op de vraag van onze leden.

 

Bestuur van de Ledenraad:
  • Jos Becker, Voorzitter;
  • Jack Mulder, Penningmeester;
  • Nelly Oost, Algemeen Bestuurslid en afgevaardigde naar het Stimuleringsfonds;
  • Albert Hilvers, Bestuurder Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
De andere leden van de raad zijn:

Annie Hoen, Chris voor den Dag, Alie van Wijngaarden, Aly van Steenbergen, Ap Vreeman, Ciska Helfrich en Baukje van Hes.

Ledenraad
Vacatures ledenraad

Er zijn op dit moment geen vacatures.