De Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land overhandigde onlangs een cheque ter waarde van € 1000 aan oprichter en erelid Fred van der Horst van La Mascotte. Dat gebeurde in de Talma Hof in Emmeloord, waar Van der Horst tegenwoordig woont. Hij gaf de cheque direct door aan penningmeester Jetze van der Laan.

Muziektheatervereniging La Mascotte uit Emmeloord bestaat veertig jaar en breidt uit in Zwolle met steun van Provincie Flevoland, de gemeenten Noordoostpolder en Zwolle en Zwolse Theaters. De wekelijkse repetities in theater De Spiegel zijn onlangs begonnen. In maart wordt de nieuwe voorstelling Boccaccio dan ook niet alleen in Emmeloord, maar ook in Odeon Zwolle opgevoerd.

In Zwolle ontbrak het nog aan actief klassiek muziektheater. La Mascotte besloot in dat gat te duiken in het kader van de Stedelijke Cultuurregio Zwolle, waar de Noordoostpolder ook deel van uitmaakt. Er werd een Zwolse koorafdeling opgericht, waar nu wekelijks wordt gerepeteerd.

Vanaf januari worden de regierepetities voor Boccaccio deels daar en deels in Emmeloord gehouden. ‘Op die manier smeden we de eenheid tussen beide afdelingen’, vertelt voorzitter Wim ten Hove. De nieuwe voorstelling wordt volgend voorjaar dan ook in de polder en in Zwolle opgevoerd.

Besloten pocketvoorstellingen
Om zich goed voor te bereiden op de komende productie, worden op 6 november twee besloten voorstellingen gehouden. De eerste is bestemd voor bewoners van de Zorggroep Oude en Nieuwe land uit de Noordoostpolder, Urk, Blokzijl en Vollenhove. De tweede voor locatiebewoners van Triade. Zij zien dan de pocketversie van de grote opera Boccaccio die voor algemeen publiek in maart staat geprogrammeerd.
De pocketversie is ontstaan in de coronaperiode. Juist de bewoners van woonzorglocaties en van begeleid wonen hebben veel last gehad van de maatregelen. Met steun van de Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land, de gemeente Noordoostpolder, Rabobank en VSBfonds lukt het La Mascotte deze korte, maar met volledige bezetting uitgevoerde, komische opera in theater ’t Voorhuys voor hen op te voeren.

COVID-jaar zo goed mogelijk benut
Het jaar 2020 was door de coronapandemie een bijzonder jaar voor iedereen. La Mascotte heeft deze periode benut om samen met beleidsmakers de richting te bepalen waar zij als organisatie naar toe gaat.
In 2019 is al een begin gemaakt met decorontwerp door leerlingen van het Cibap uit Zwolle. Het leverde een verfrissende Orpheus in de Onderwereld op. Een nieuwe groep studenten buigt zich nu over het ontwerp voor de uitvoering van Boccaccio in 2022.
Ten Hove: ‘Daar waar we in Emmeloord onze jeugd zien vertrekken wegens studie elders zijn er in Zwolle meer mogelijkheden om samen te werken met creatieve vervolgopleidingen. Uitbreiding naar overige instellingen zoals Landstede zijn al in gang gezet.’

Regionaal talent
Samen met het Cultuurbedrijf wordt bovendien ingezet op een nieuwe groep jeugdleden. ‘Plannen daarvoor staan in de steigers. Vanuit de al eerder uitgestroomde groep komen enkele solisten voort die straks schitteren in onze voorstellingen. Ze studeren nu op de conservatoria van Zwolle, Amsterdam en Tilburg’, legt de voorzitter uit.
Hedendaags klassiek muziektheater bereikt een steeds breder publiek, merkt Ten Hove. ‘Grote producties zoals Opera Spanga en de Wadopera Peter Grimes afgelopen weken, spelen daar zeker een rol in. Een Prinsengrachtenconcert trekt bezoekers van alle leeftijden. Vergeet wat je vaak nog op YouTube als vergane glorie terugvindt. Heb oog voor de eigentijdse kracht van het oorspronkelijke genre.’
La Mascotte realiseert al veertig jaar producties voor een breed publiek. ‘Ze brengt professionals en amateurs van alle leeftijden samen in klassieke muziektheaterproducties. Vanaf nu niet alleen hier in Emmeloord, maar ook in Zwolle.’

Heb je een goed idee? Laat het ons dan weten. Het Stimuleringsfonds kan ook jouw project nét dat financiële steuntje in de rug geven om het te laten slagen. De maximale bijdrage is 60 % per initiatief, met een maximum van € 1000. Je kunt een initiatief indienen als organisatie of op persoonlijke titel.