ledenaanbod-hulpmiddelen

Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo).

Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding en dagbesteding, ondersteuning voor de mantelzorger, passende hulpmiddelen, hulp in huis of een persoonsgebonden budget.

Meldt iemand zich bij de gemeente, dan doet de gemeente onderzoek naar de persoonlijke situatie, bijvoorbeeld door een keukentafelgesprek te voeren.

Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor de Wmo.

Aanmelden voor de Wmo gaat via de gemeente: