Stimuleringsfonds

Op het gebied van leefbaarheid zijn er veel mooie ideeën en initiatieven in dorpen en wijken. Het ontbreekt helaas vaak aan financiële middelen om ze te realiseren. Daarom heeft Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land een Stimuleringsfonds op gericht. Hiermee steunen we maatschappelijke projecten die de leefbaarheid bevorderen in ons werkgebied; Steenwijkerland, de Noordoostpolder en Urk.

Van en voor onze leden

Het fonds is van en voor onze leden. We zijn met bijna 19.000 gezinnen. Van jouw contributie gebruiken we vijftig cent per jaar om mooie initiatieven in jouw omgeving te steunen.

Heb je een goed idee?

Laat het ons dan weten. Het Stimuleringsfonds kan ook jouw project nét dat financiële steuntje in de rug geven om het te laten slagen. De maximale bijdrage is 60% per initiatief, met een maximum van € 1.000,-. Je kunt een initiatief indienen als organisatie of op persoonlijke titel.

Voorwaarden

Jouw project moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn dat je initiatief vernieuwend is en de samenhang in een dorp of wijk bevordert. Het kan bijvoorbeeld gericht zijn op het welzijn of de zelfredzaamheid van mensen. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Een bankje op een mooie plek in het dorp, is ook iets nieuws en het brengt mensen bij elkaar. Alleen leden van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land kunnen een aanvraag doen bij het Stimuleringsfonds. Als je het aanvraagformulier invult, wordt tevens gevraagd vijf leden van de Ledenvereniging te vermelden, die achter het initiatief staan. Het project moet binnen één jaar na de honoreringsdatum afgerond zijn. Lukt dit om verschillende redenen niet, dan vervalt de honorering en moet de aanvraag opnieuw worden ingediend. Lees meer over de voorwaarden en toetsingscriteria in het overzicht.

Selectie

Drie keer per jaar selecteert een toetsingscommissie de projecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De uiterlijke inschrijvingsdata zijn jaarlijks op 1 november, 1 februari en 1 juni. De geselecteerde projecten worden twee maanden later bekend gemaakt.

Aanmelding

Voldoet jouw idee aan de voorwaarden en de criteria? Dan kun je het indienen via het aanvraagformulier. Je kunt dit direct op jouw beeldscherm invullen, printen en opslaan. Download hier alvast het formulier voor de handtekeningen.

Meer informatie

Ben je enthousiast geworden, maar heb je nog vragen? Dan kun je voor meer informatie contact opnemen via stimuleringsfonds@uwledenvereniging.nl of bel 0521 – 53 98 93.