homepage-headerfoto2a (1)

Privacy

De door jou verstrekte gegevens zijn veilig bij de ledenvereniging. Jouw gegevens worden alleen voor het beantwoorden van jouw vraag of verzoek gebruikt. De ledenvereniging kijkt wel naar algemene gegevens die iets zeggen over het gebruik van de website (statistieken). Hier kan het bijvoorbeeld gaan om: het aantal bezoekers van de website, hoe lang een bezoek geduurd heeft, of er specifieke belangstelling is voor bepaalde pagina’s, op welke momenten van de dag er veel of er piekuren zijn en wat het browsertype van de bezoeker is. Met deze gegevens wil de ledenvereniging haar website voortdurend proberen te verbeteren.

Op de site van de ledenvereniging staan weblinks naar websites van andere organisaties. Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, draagt de ledenvereniging geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van jouw gegevens door die websites (organisaties). De gegevensverwerking bij de ledenvereniging is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bekijk hier de uitgebreide privacy verklaring van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land.