homepage-headerfoto2a (1)

Privacy

De door jou verstrekte gegevens zijn veilig bij Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. We gebruiken jouw gegevens alleen om jouw vraag of verzoek te beantwoorden. De Ledenvereniging kijkt wel naar algemene gegevens die iets zeggen over het gebruik van de website (statistieken). Bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website, hoe lang een bezoek gemiddeld duurt, of er specifieke belangstelling is voor bepaalde pagina’s, wanneer er piekuren zijn en wat het browsertype van de bezoeker is. Met deze gegevens probeert de Ledenvereniging haar website voortdurend te verbeteren.

Op de site van de Ledenvereniging staan weblinks naar websites van andere organisaties. Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, draagt de Ledenvereniging geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van jouw gegevens door die websites (organisaties). De gegevensverwerking bij de ledenvereniging is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bekijk hier de uitgebreide privacyverklaring van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land.