homepage-headerfoto2a (1)

Missie & visie

Om richting te kunnen geven, kaders te stellen en te inspireren hebben wij een missie en visie.

Missie

‘Voor allen, door allen’ is het uitgangspunt! Samen creëren wij mogelijkheden op het terrein van welzijn, gezondheid, zorg en wonen. Met als doel dat iedereen mee kan blijven doen. In een voortdurend veranderende samenleving is dit geen vanzelfsprekendheid meer. In verbinding met elkaar en door elkaar te ondersteunen op de momenten dat dit nodig is, kunnen mensen in hun eigen leefomgeving waardevol leven en werken.

Visie

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land zet zich in om de eigen kracht en positie van leden te versterken. En om de vitaliteit in de samenleving te vergroten.

Met het bieden van verschillende diensten bevordert de Ledenvereniging zelfstandigheid, gemak en comfort van haar leden. Samen met anderen maakt de Ledenvereniging het mogelijk voor leden om op eigen wijze en vanuit eigen normen en waarden invulling te geven aan de participatiesamenleving. Solidariteit en verbinding tussen sterke en meer kwetsbare (groepen) leden is hierbij van groot belang. Niet voor niets is ons motto: ‘Voor allen, door allen!’

De ledenvereniging is actief in de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Het lidmaatschap geldt voor alle betrokkenen binnen een huishouding. De ledenvereniging behartigt de belangen van al haar leden, in alle leeftijdsfasen. Wij proberen zo veel mogelijk te voorzien in de behoeften van onze leden. Met gevarieerde diensten en diverse activiteiten op het gebied van welzijn, gezondheid, zorg en wonen. De diensten en activiteiten van de Ledenvereniging worden met zorg samengesteld in samenwerking met leden, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en andere partners.