img-0585

Ledenraad

De Ledenraad vormt het hart van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. De Ledenraad bestaat uit minimaal 12 personen uit de regio. Zij vertegenwoordigen de bijna 19.000 leden. De raad komt regelmatig bij elkaar om de ontwikkelingen in de maatschappij te bespreken. Zo kunnen we onze diensten en services aanpassen op de vraag van onze leden.

Onderdeel van de Ledenraad is het bestuur. Dat bestaat uit:

Jos Becker, Voorzitter
Jack Mulder, Penningmeester
Nelly Oost, Algemeen Bestuurslid en afgevaardigde naar het Stimuleringsfonds
Albert Hilvers, Bestuurder Zorggroep Oude en Nieuwe Land
vacature

De andere leden van de raad zijn: Diet Maissan, Annie Hoen, Chris voor den Dag, Jannie de Groot, Alie van Wijngaarden, Aly van Steenbergen en Baukje van Hes

Wij zijn op zoek naar versterking voor het bestuur en de ledenraad. Klik op de link voor meer info.