img-0585

Ledenraad

De ledenraad vormt het hart van de ledenvereniging. De ledenraad bestaat uit minimaal 12 personen uit de regio die de bijna 19.000 leden vertegenwoordigen en komt regelmatig bij elkaar om de ontwikkelingen in de maatschappij te bespreken, zodat we onze diensten en services aan kunnen passen op de vraag van onze leden!

Onderdeel van de ledenraad is het bestuur, dat bestaat uit:

Bestuur:

Jos Becker, Voorzitter
Jan ter Horst, Secretaris
Jack Mulder, Penningmeester
Nelly Oost, Algemeen Bestuurslid en afgevaardigde naar het Stimuleringsfonds
Albert Hilvers, Bestuurder Zorggroep Oude en Nieuwe Land

De overige leden van de ledenraad zijn: Diet Maissan, Annie Hoen, Chris voor den Dag, Jannie de Groot, Alie van Wijngaarden, Aly van Steenbergen en Baukje van Hes