Disclaimer Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land stelt de inhoud van deze website en haar nieuwsbrieven met grote zorg samen. Toch kan het voorkomen dat je onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De Ledenvereniging kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie. Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties op deze website te schrappen of deze te weigeren.

Op de website van de Ledenvereniging staan ook links die verwijzen naar websites van derden. Op de inhoud van deze pagina’s heeft de Ledenvereniging geen invloed. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

 

E-mail

Als je via e-mail contact opneemt met de ledenvereniging, dien je je bewust te zijn van de beveiligingsrisico’s die e-mailen met zich meebrengt. Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land behandelt alle persoonlijke gegevens van de gebruiker met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. De ledenvereniging aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.